Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.04.2011
Дата публікації 05.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Атомсервіс"
Юридична адреса* 55000 Миколаївська обл, м. Южноукраїнськ, вул Миру, буд. №11
Керівник* Рєлін Євген Емілійович - Генеральний директор ВАТ "Атомсервіс". Тел: 0513621553
E-mail* atom@kvant.mk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 04.04.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборівпротокол АО- 18/2.Посадова особа Вахтбович В`ячеслав Іванович , яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,2929%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 2004р.
Замість звільненої особи, ні кого не призначено т.я. кількість спостережної ради зменшена з 5 осіб на 3 особи. Розмір пакета акцій емітента, що належить цій особі: 50 акцій.
2. Рішення про звільнення прийнято загальними зборами 04.04.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів протокол АО-18/2.Посадова особа Ватагін Михайло Юрійович , яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,7516%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1998 р. Розмір пакета акцій емітента, що належить цій особі: 299 акцій
3. Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 04.04.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішеннязагальних зборів протокол АО-18/2.Посадова особа Рєліна Алла Борисівна, призначена на посаду Член Спостережної ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,8711%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: три роки .
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:. С 06.08.04 - 12.09.08р. Інженер з комплектації устатковання та метеріалів ВП "ПУ АЕС".Розмір пакета акцій емітента, що належить цій особі: 1685 акцій
4.Рішення про звільнення прийнято загальними зборами 04.04.2011 р.Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів АО-18/2.Посадова особа Калініна Віра Олексіївна , яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0117%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:з 2009р.Розмір пакета акцій емітента, що належить цій особі 2 акції.
5. Рішення про призначення прийнято загальними зборами 04.04.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів протокол АО-18/2.Посадова особа Калініна Віра Олексіївна призначена на посаду Ревізор.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0117%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: на три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 2009р. Голова ревізійної комісії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 акції.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор ВАТ "Атомсервіс" Рєлін Євген Емілійович