Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.03.2014
Дата публікації 14.03.2014 16:41:46
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Атомсервіс"
Юридична адреса* 55002 Миколаївська обл, м. Южноукраїнськ, вул Леніна, буд. №23
Керівник* Рєлін Євген Емілійович - Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс". Тел: 0513621553
E-mail* atom@kvant.mk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство „Атомсервіс» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2014 року о 10 годині у приміщенні виробничо адміністративного будинку ПрАТ „Атомсервіс” за адресою: вул. Леніна 25А, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. Реєстрація учасників починається з 09 15 до 09 50 за тією ж адресою.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 14.04.2014р.
Порядок денний:
1. Про вибори голови та членів лічильної комісії.
2. Про вибори голови та секретаря зборів.
3. Звіт ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження фінансової звітності ПрАТ „Атомсервіс” за 2013 р.
5. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніх підприємств за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Про розподіл прибутку, одержаного ПрАТ „Атомсервіс” та його дочірніми підприємствами у 2013 році.
8. Про надання повноважень на здійснення значних правочинів генеральному директору.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту дочірнього підприємства телевізійних систем „Квант” ПрАТ „Атомсервіс” та затвердження його в новій редакції.
10. Про вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договору з членами Наглядової ради
12. Про вибори ревізора.
13. Затвердження умов договору з ревізором.

Учасники зборів повинні мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до законодавства та документ, що посвідчує особу представника. Ознайомиться з матеріалами, щодо порядку денного, та отримати додаткову інформацію, стосовно питань порядку денного можливо з 9 до 11 години кожного робочого дня починаючи з 15.03.2014р. за адресою: вул. Леніна 25А, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. тел. (05136) 2-09-78. ПрАТ "Атомсервіс"
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор ПрАТ "Атомсервіс" Рєлін Євген Емілійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2014
(дата)