Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 20880196
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 30/04/2004
Дата публікації 30/04/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Атомсервiс"
Юридична адреса* 55000 Миколаївська обл. м. Южноукраїнськ, вул Миру, 11
Керівник* Рєлiн Євген Емiлiйович - Генеральний директор
Контактна особа* Маслова Ганна Олександрiвна - економiст 2 к.,. Тел: 05136 т. 5-12-64
E-mail* atomservice@ukrsat.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
20880196 30/04/2004 0 Головний iнженер Денисов Володимир Олексiйович 0.462 Денисов В.О. звiльнен згiдно ст. 38 КЗПП України за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20880196 30/04/2004 0 Головний iнженер Денисов Володимир Олексiйович 0.462 Денисов В.О. звiльнен згiдно ст. 38 КЗПП України за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.