Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 20880196
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 23/04/2004
Дата публікації 26/04/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Атомсервiс"
Юридична адреса* 55000 Миколаївська обл. м. Южноукраїнськ, вул Миру, 11
Керівник* Рєлiн Євген Емiлiйович - Генеральний директор
Контактна особа* Маслова Ганна Олександрiвна - економiст 2 к.,. Тел: 05136 т. 5-12-64
E-mail* atomservice@ukrsat.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
20880196 23/04/2004 0 Член наглядової ради Помилуйко Володимир Миколайович 0.642 За рiшенням загальних зборiв. Помилуйко В.М.звiльнен вiд виконання обов"язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20880196 23/04/2004 1 Член наглядової ради Лисицький Анатолiй Олександрович 0.356 Рiшенням загальних зборiв Лисицький А.О. обран до складу наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20880196 23/04/2004 0 член наглядової ради Фукс Володимир Павлович 0.999 Рашенням загальних зборiв Фукс В.П. звiльнений вiд виконання обов"язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
20880196 23/04/2004 0 Член наглядової ради Заплатiн Володимир Григорович 0.642 Рiшенням загальних зборiв Заплатiн В.Г. звiльнений вiд виконання обо"язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20880196 23/04/2004 1 Член наглядової ради Вахтбович Вячеслав Михайлович 0.251 Рiшенням загальних зборiв Вахтбович В.М. обран до членiв наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20880196 23/04/2004 1 Член нагляддової ради Пономаренко Олександр Васильович 0.356 Рiшенням загальних зборiв Пономаренко О.В. обран до членiв наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20880196 23/04/2004 0 Член наглядової ради Помилуйко Володимир Миколайович 0.642 За рiшенням загальних зборiв. Помилуйко В.М.звiльнен вiд виконання обов"язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20880196 23/04/2004 1 Член наглядової ради Лисицький Анатолiй Олександрович 0.356 Рiшенням загальних зборiв Лисицький А.О. обран до складу наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20880196 23/04/2004 0 член наглядової ради Фукс Володимир Павлович 0.999 Рашенням загальних зборiв Фукс В.П. звiльнений вiд виконання обов"язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
20880196 23/04/2004 0 Член наглядової ради Заплатiн Володимир Григорович 0.642 Рiшенням загальних зборiв Заплатiн В.Г. звiльнений вiд виконання обо"язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20880196 23/04/2004 1 Член наглядової ради Вахтбович Вячеслав Михайлович 0.251 Рiшенням загальних зборiв Вахтбович В.М. обран до членiв наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20880196 23/04/2004 1 Член нагляддової ради Пономаренко Олександр Васильович 0.356 Рiшенням загальних зборiв Пономаренко О.В. обран до членiв наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.